Novosti i informacije

22.12.2014

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Predsjednik Gradskog vijeća Grada LepoglaveSAZIVA 15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE koja će se održati dana 23.12. 2014. godine / utorak / s početkom u 18,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Gradske razvojne strategije Grada Lepoglave za razdoblje od 2014. do 2020. godine
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2014. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 2014. godinu:
a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
b) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
c) Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2014. godinu
d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2014. godinu
e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2014. godinu
f) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba u obrazovanju za 2014. godinu iznad školskog standarda
6. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu
7. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2015. – 2017. godine
8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2015. godinu
a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2015. godinu
d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju udruga građana i političkih stranaka za 2015. godinu
e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2015. godinu
f) Program potreba u obrazovanju za 2015. godinu iznad školskog standarda
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu
10. Prijedlog Programa suradnje na zajedničkim projektima za 2015. godinu
11. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2015. godinu
12. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Lepoglave za 2014. godinu
13. Prijedlog Smjernica za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja za 2015. godinu
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
15. Prijedlog Zaključka s prijedlogom uređenja prometa u zoni pješačkog prijelaza preko DC 35 i prilaza željezničkoj postaji Lepoglava
16. Prijedlog Odluke o sklapanju Povelje o zajedničkoj kandidaturi Grada Varaždina i gradova partnera za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine
17. Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave
18. Izvješće o radu lokalnih vodovodnih odbora za 2013. godinu i razdoblje od 01.01.2014. godine do 31.07.2014. godine
19. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Savjeta Gradskog vijeća Grada Lepoglave kao radnog tijela Gradskog vijeća i Odluke o otklanjanju nedostataka Odluke o osnivanju Savjeta Gradskog vijeća Grada Lepoglave kao radnog tijela Gradskog vijeća
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2014. godine
21. Ostalo. 


PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Maček