Novosti i informacije

17.10.2011

23. sjednica Gradskog vijeća - komunalne teme najzanimljivije vijećnicima

Vijećnici Gradskog vijeća grada Lepoglave održali su 23. sjednicu. Kao i uvijek, započela je pitanjima i prijedlozima vijećnika gradskoj upravi. Ono što je najviše zanimalo vijećnike bila je komunalna problematika. Odgovarajući na upite vijećnika Alojza Špička i Josipa Paljaka gradonačelnik Marijan Škvarić zamolio je za još samo malo strpljenja kad su u pitanju radovi na uređenju komunalne infrastrukture u naselju Sestranec i cestovnom prilazu gradskom groblju. Uređenje potoka i preasfaltiranje ceste u Sestrancu je u planu, a realizirat će se kada krene projekt izgradnje kanalizacijskog sustava za širi centar grada Lepoglave. Taj projekt je izrađen i kandidiran je za dobivanje sredstva koja će omogućiti njegovu realizaciju.
- Projekt smo kanidirali prema Hrvatskim vodama, IPARD fondu Europske unije i resornom ministarstvu, a dobili smo i obećanje da će ga Hrvatske vode kandidirati na natječaj IPA odnosno EIB II fonda Europske unije. Projekt je u potpunosti spreman za kandidaturu i za njega je već dobivena i građevinska dozvola. Vjerujemo da ćemo iduće godine krenuti u njegovu realizaciju, čime će se pokrenuti daljnji razvoj grada Lepoglave, prije svega u gospodarskom djelu. Kroz njegovu realizaciju i dalje ćemo podizati standard zaštite okoliša, a bit će nam omogućeno realizirati i ostale projekte vezane za uređenje i gradnju komunalne infrastrukture, pa tako i na području Sestranca. – pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić.
Budući da je gradnja nogostupa u ulici Eugena Kvaternika, koja vodi prema gradskom groblju, zbog njene premale širine i nemogućnosti širenja, u većem djelu nemoguća, Grad je već ranije odlučio izgraditi novu prometnicu koja će voditi prema gradskom groblju, čime će se ulica Eugena Kvaternika rastereti prometa, posebice u vrijeme sprovoda i blagdana Svih Svetih. Tom će se prometnicom u budućnosti do gradskog groblja dolaziti iz ulice Ivana Mažuranića. Uz nju će biti izgrađena pješačka i biciklistička staza, tako da će je sigurno moći koristiti pješaci i biciklisti. Realizaciju projekta njene izgradnje usporilo je rješavanje imovinsko pravnih odnosno s vlasnicima parcela kroz koje bi prometnica trebala prolaziti.
Kad je izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture u pitanju, gradonačelnik Marijan Škvarić, obavijestio je vijećnike da se u suradnji sa Županijskom upravom za ceste ove godine planira preasfaltirati prometnica u ulici Hravtskih pavlina, na relaciji od osnovne škole do restorana Ivančica.
Ostali radovi na uređenju cestovne infrastrukture i gradnji nogostupa, prije svega na području zaobilaznice i ulice Alojzije Stepinca, idu svojim tijekom.A kako je riječ o radovima u koje su uključene Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sam Grad, zahtijevaju određenu koordinaciju i usklađivanje, za što je pak potrebno i određeno vrijeme. No, sve to uspješno se rješava, naglasio je gradonačelnik Škvarić.
Vijećnici su tijekom sjednice jednoglasno, uz pohvale vodstvu Dječjeg vrtića Lepoglava na provedenim aktivnostima, prihvatili izvješća o provedbi godišnjeg plana i programa te financijsko izvješće kao i program rada za iduću godinu. Prihvatili su i izvješće o radu Projektno razvojnog ureda koji je tijekom ove godine na razne fondove i natječaje prijavio 23 projekta, ukupno vrijedna 16 milijuna kuna, koordinirao je održavanje sjednica Lokalne akcijske grupe, izradio je Akcijski plan izrade Gradske razvojne strategije, provodio savjetodavne aktivnosti i osnovao Udrugu Ekomuzej Lepoglava. Za njegov su rad do kraja godine, vijećnici odobrili nova sredstva u visini od gotovo 60.000 kuna. Prihvaćeno je i godišnje izvješće tvrtke IVKOM za 2010. godinu iz kojeg je vidljivo da je tvrtka, kojoj je suvlasnik i Grad Lepoglava, u protekloj godini poslovala s dobitkom od 57.458 kuna.
Nešto više pitanja vijećnici su imali za vrijem rasprave koja je prethodila donošenju Odluke o izmjeni ranije donesene Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni. Još je jednom istaknuto kako je prema ranije donesenoj odluci, odlučeno da će parcele biti prodane ponuđaču koji je ponudio najveću cijenu i koji ispunjava sve kriterije iz prodajnog natječaja. Problemi koji su se pojavili, vezani za 2006. godine ustupljenih oko 200 četvornih metara za gradnju prometnice u Poduzetničkoj zoni, biti će riješeni kompenzacijom. Tvrtkama će biti kompenzirano zemljište koje su ustupile za gradnju prometnica koja svojim profilom i dodatnom infrastrukturom zadovoljava kriterije razvoja Poduzetničke zone.
Na kraju sjednice, prihvaćen je prijedlog da Grad sa 50.000 kuna interventnih sredstva može reagirati u slučaju pojave klizišta koja ugrožavaju stambene objekte građana na gradskom području. Time se Grad priprema za kišno razdoblje koje dolazi, a s kojim su se redovito na gradskom području događala klizanja tla koja su često uništavala cestovnu infrastrukturu, a u pojedinim slučajevima ugrožavala stambene objekte.