Novosti i informacije

01.01.2014

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOBVEZATNE UPUTE I OBRASCI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/11)

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O IZVORIMA I VISINI SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 39/09)