Novosti i informacije

19.01.2015

Bagatelna nabava 2014

Bagatelna nabava: Drobljeni kamen

Bagatelna nabavaIzrada ciljanih izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Lepoglava

Bagatelna nabava: Radovi na sanaciji klizišta u naselju Donja Višnjica - cesta Jakopi (1)

Bagatelna nabava: Radovi na sanaciji klizišta u naselju Donja Višnjica - cesta Jakopi (2)

Bagatelna nabava: Radovi na ugradnji vertikalne poduzne platforme za osobe s invaliditetom

Bagatelna nabava: Radovi na uređenju parkirališta kod zgrade gradske uprave u ulici A. Mihanovića u Lepoglavi