Novosti i informacije

09.12.2014

Članovi gradskog vijeća

 

  

Robert Maček - PREDSJEDNIK
Kamenica 26, 42250 Lepoglava
Telefon: 099 2770 421
Stranka: HDZ

     
  Zorislav Rodek - POTPREDSJEDNIK
Kamenica 52a. 42250 Lepoglava
Telefon:  042 701 681; 098792222
Stranka: HNS
     
    Robert Dukarić - POTPREDSJEDNIK
Bednjica 29, 42250 Lepoglava
Telefon: 091 2770 432
Stranka: HDZ
   

 

 

  Marija Ribić
Trg kralja Tomislava 5, 42250 Lepoglava
Telefon: 042 791 656; 0981860652
Stranka: HNS
     
    Slavica Cingesar
Donja Višnjica 155, 42250 Lepoglava
Telefon: 099 377 6797
Stranka: HNS
     
  Zlatko Hehet
Gečkovec 42, 42250 Lepoglava
Telefon: 0916023470
Stranka: HNS
     
    Siniša Štefičar
Vulišinec 2e, 42250 Lepoglava
Telefon: 042 791 039; 092551143
Stranka: SDP
     
    Alojz Gredelj
Trakošćanska 32, 42250 Lepoglava
Telefon: 042 791 995; 0997330570
Stranka: SDP
     
    Ignac Lončar
Trg 1. hrvatskog sveučilišta1; 42250 Lepoglava
Telefon: 042 791 039; 098 959 7802
Stranka: HSU
     
  Željko Breški
Vinogradska 57; 42250 Lepoglava
Telefon: 098 672 925
Stranka: HSP AS
     
  Gordana Vrtar
Budim 54, 42250 Lepoglava
Telefon: 098 589310
Stranka: HSP AS
     
    Željko Šoštarić
Trakošćanska 17, 42250 Lepoglava
Telefon: 098 541260
Stranka: HSS
     
    Stjepan Črepinko
Žarovnica 3B, 42250 Lepoglava
Telefon: 099 744 3025
Stranka: HSS
     
    Anka Žulić
Ivana Belostenca 9; 42250 Lepoglava
Telefon: 042 770 190
Stranka: HDZ
     
  Alojz Špičko
Kard. A. Stepinca 49, 42250 Lepoglava
Telefon: 098 9671209
Stranka: HDZ