Novosti i informacije

27.12.2016

Energetski savjetnik Varaždinske županije

Prema dostupnim statističkim podacima, naša zemlja se nalazi u nižem razredu korištenja energije među državama članica Europske Unije (19. mjesto od svih EU članica, sa godišnjom potrošnjom električne energije u kućanstvima od 14.833 GWh, dok je prosjek Europe 82.800 GWh), to znači da je potrebno planirati racionalan i održiv elektroenergetski sustav. Prema procjenama koje su bile rađene prethodnih godina, a trendovi su i dalje jednaki, Hrvatska će dostići europski prosjek korištenja energije u idućih 20 godina. Kako bi se ta slika poboljšala, neki od prioriteta moraju biti racionalizacija potrošnje energije, smanjenje njenih gubitaka, gradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata koji bi više iskoristili obnovljive izvore energije i sl. Navedeno se očituje

u Zakonu o energiji, koji dugoročno razmatra energetsku politiku države te općenito razvoj energetskog sektora u godinama koje dolaze. Državna energetska strategija određuje da će se do 2020. godine koristiti 20% obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji te da će se upravo radi toga stvoriti i pretpostavke za funkcioniranje otvorenog tržišta energije (napuštanje sustava monopola i samo jednog dobavljača nekog energenta), kao i da će se za održivi energetski razvoj iskoristiti njezin geografski položaj (geopolitički položaj potencijalno tranzitne zemlje za naftu, prirodni plin i električnu energiju te prostorne prednosti pomorske zemlje i zemlje s dobrim lokacijama za izgradnju energetskih objekata).

Prema navedenoj Strategiji, svaka Županija mora izraditi svoju energetsku strategiju za razdoblje od 4 godine, a na temelju koje se planiranju potrebe i ulaganja. Varaždinska županija se još prije nekoliko godina opredijelila za tzv. „elastičan sustav“, koji podrazumijeva raznolike izvore energije kao i dobavne pravce, kako bi se povećala energetska sigurnost i konkurentnost kako gospodarstva, tako i privatnih kućanstava. Cilj naše Županije je izgraditi energetski sustav koji je uravnotežen i koji može zadovoljiti sigurnost opskrbe, konkurentnost tržišta i očuvanje okoliša. Takva opskrba potrebna je kako bi se dugoročno osigurao napredak Varaždinske županije, kako u gospodarskom, tako i u socijalnom smislu.

Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Varaždinske županije za 2017. godinu predstavlja planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje i unaprjeđenje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije. Plan je u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, članak 11.). Temeljem tog planskog dokumenta Varaždinska županija provodi mjere za povećanje energetske učinkovitosti po sektorima, a mjere
za sektor kućanstva su edukacija i promocija energetske učinkovitosti u kućanstvima i energetsko savjetovanje građana.

Ovaj ENERGETSKI SAVJETNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE namijenjen je prvenstveno edukaciji u području energetske učinkovitosti za kućanstva i više stambene objekte. U njemu možete pronaći korisne savjete za smanjenje vlastite potrošnje energije (struja, voda, plin, …) u kućanstvu, a kroz jednostavne promjene navika, odnosa prema energiji te prihvaćanju suvremenih trendova s obzirom da napredak tehnologije.

Na kraju se nalazi popis Info točaka za energetsku učinkovitost na području Varaždinske županije (EE info točke), pri kojima se građani mogu informirati o energetskoj učinkovitosti, gradnji ili obnovi vlastitih objekata na energetski učinkovit način te kako što učinkovitije koristiti energiju u kućanstvu.

 

ENERGETSKI SAVJETNIK (.pdf)