Novosti i informacije

01.01.2014

Gospodarenje otpadom

Sve dokumente možete preuzeti ispod:

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 6/18)

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA 2018. GODINU (.pdf)

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 68/17)

POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 58/17)

ODLUKA O DODIJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 21/17)

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKCIJAMA PRIKUPLJANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2016. GODINI

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2016. GODINI

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/17)

POSTUPANJE S GRAĐEVINSKOM OTPADOM

POZIV - svim vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest (salonit ploče)

     Obrazac prijave objekta u kojem se nalazi azbest (.doc) 

RASPORED ODVOZA ZA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/16)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA PROGRAMA GRADNJE OVJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/16)

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA za 2016. GODINU

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 40/15)

ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 40/15)

OBJAVA - ODLUKA O PROVEDBI POSEBNIH MJERA SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 30/15)

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2014. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 15/15.)

ODVOZ KRUPNOG OTPADA ZA 2015 GODINU

RASPORED ODVOZA PAPIRA, AMBALAŽNE PLASTIKE, STAKLA I METALA TE TEKSTILA ZA 2015 GODINU

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2015. GODINU 

PLAN GOSPORADENJA OTPADOM ZA GRAD LEPOGLAVU OD 2009. do 2016. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 39/09)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 39/14)

ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJE ZA PRIVREMENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA PODRUČJE GRADA LEPOGLAVE („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14)

ODLUKA O SKLAPANJU SPORAZUMA O ISKAZIVANJU NAMJERE ZA OSIGURANJEM FUNKCIONIRANJA ZAJEDNIČKOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/14)

SPORAZUM O ISKAZIVANJU NAMJERE ZA OSIGURANJEM FUNKCIONIRANJA ZAJEDNIČKOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 74/13)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/14) i Izvješće o izvršenju Programa gradnjeU Lepoglavi održana tribina o gospodarenju otpadom (15.07.2014)

 

Koncesionar za odvoz smeća sa područja Grada Lepoglave: Ivkom d.d., Ivanec