Novosti i informacije

30.05.2018

Gradu odobreno 374.938,18 kuna za projekt "Kam se koje smeće meće"

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je odluku kojom se Gradu Lepoglavi i njegovom partneru, Općini Klenovnik odobrava financiranje projekta "Kam se koje smeće meće". Riječ je o projektu koji im za cilj informiranje i izobrazba građana o potrebi i načinu selektiranja otpada, a koji su na Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. zajednički kandidirali Grad Lepoglava i Općina Klenovnik. 

Za provedbu projekta Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je 374.938,18 kuna, što je 85 % troškova provedbe projekta čija je ukupna vrijednost 441.103 kuna. Preostalih 15 % financirat će Grad Lepoglava i Općina Klenovnik u omjeru - 80 % ili 52.932 kuna Grad Lepoglava te 20 % ili 13.233 kune Općina Klenovnik.
- Do 2020. godine Hrvatska mora, što zahtijevaju propisi Europske unije, uvelike povećati postotak odvajanja komunalnog otpada. Da bismo to postigli na području Grada Lepoglave odnosno Općine Klenovnik moramo educirati i informirati građane kako da to čine. To ćemo učiniti upravo kroz ovaj projekt za čiju smo realizaciju dobili značajnu financijsku potporu – istaknuo je gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić koji se sastao s načelnikom Općine Klenovnik Mladenom Blaškom i njegovom zamjenicom Sanjom Kolenko kako bi utvrdili buduće projektne aktivnosti. 

Prvo slijedi potpisivanje samog ugovora o financiranju nakon čega će započeti period od 14 mjeseci trajanja projekta u kojem će se provoditi navedenih 18 aktivnosti. U tom će periodu građani s područja Grada Lepoglave i Općine Klenovnik putem letaka, plakata i brošura, televizijskih i radijskih emisija, zatim putem obavijesti u tiskanim medijima, na internetskim portalima i na službenoj web stranici projekta, mobilnim aplikacijama te na tribinama i radionicama biti educirani i informirani o potrebi i načinu selektiranja otpada.