Novosti i informacije

31.03.2020

IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆA

 

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2019. GODINI

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA 

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD OTKUPA STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD SPOMENIČKE RENTE ZA 2019. GODINU 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 21/17

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 21/17

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 21/17

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2016. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 21/17

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 21/17)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 21/17)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 11/17)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 11/17)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD OTKUPA STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2016. GODINI

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD SPOMENIČKE RENTE ZA 2016. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 10/17)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA RAZDOBLJE OD 2013. - 2015. GODINE, ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2015. IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2014. GODINU