Novosti i informacije

06.06.2017

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području grada Lepoglave

Grad Lepoglava raspisuje Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području grada Lepoglave.

Obavljanje predmetne komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora može se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje te vrste djelatnosti, ukoliko ispunjava i ostale uvjete iz natječajne dokumentacije. Poslovi održavanja javnih površina ugovaraju se na vrijeme od četiri (4) godine od potpisivanja ugovora. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena usluga za komunalnu djelatnost koja je predmet ovog natječaja.