Novosti i informacije

10.09.2019

ZATVORENO: JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog pitanja na području grada Lepoglave

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA (25.11.) - PDF

 

Sukladno Programu demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2019. godinu, Grad Lepoglava objavljuje Javni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima.

Ovim se Programom želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave kao i poboljšati njihove stambene uvjete i stvoriti osnovni uvjeti za ostanak i doseljavanje mladih obitelji na gradsko područje.

Programom je definirano da će mlade obitelji u dobi do 40 godina moći ostvariti potporu u visini do

40.000 kuna za izgradnju obiteljske kuće odnosno do 20.000 kuna za rekonstrukciju i adaptaciju stambenog prostora.

Potpore iz navedenog Programa dodjeljivat će se sukladno Javnom pozivu kojeg možete vidjeti u privitku ove informacije zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom, a rok za dostavu zahtjeva građana počinje

1. listopada 2019. godine od 8.00 sati.

Obrasci se mogu preuzeti sa web stranica Grada Lepoglave www.lepoglava.hr kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.

Zahtjev s traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom i to preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Grad Lepoglava
Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

S obaveznom naznakom ''Javni poziv - potpore za mlade obitelji'' -ne otvarati-

 

Sva pitanja u vezi ovog Javnog poziva zainteresirani građani mogu postavljati isključivo putem e-mail adrese pisarnica@lepoglava.hr zaključno do 25. rujna 2019. godine.

 

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA (25.11.) - PDF

__________________________________________________________________________________________

PITANJA I ODGOVORI: Pitanja i odgovori (25.09) - PDF

__________________________________________________________________________________________