Novosti i informacije

07.10.2019

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju stana iz Programa POS

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15 i 57/18) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređivanje graditeljstva. 

Društveno poticana stanogradnja (POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih. 

Ovim putem pozivaju se svi građani zainteresirani za kupnju stanova putem navedenog Programa da ispune Upitnik koji je sastavni dio ovog Poziva te ga dostave na mail adresu: lepoglava@lepoglava.hr ili osobno u Upravu Grada Lepoglave, Ulica Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava. 

Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na web stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr te na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, a poziv traje 60 dana od dana objave na web stranici.

Detaljnije informacije o Programu poticane stanogradnje (POS) možete pronaći na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja:

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/stanovanje-8130/pos-program-poticane-stanogradnje/8275

i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN):

http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/put-do-stana.

 

Nakon što Grad Lepoglava utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stanova POS-a, donosi odgovarajuće odluke, osigurava zemljište za izgradnju stanova, dogovara i ugovara s APN-om daljnju realizaciju programa te objavljuje Javni natječaj za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a.

 

 

U Lepoglavi, 07.10.2019.

UPITNIK (.docx)

 

                                                                                                GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.