Novosti i informacije

03.10.2017

JAVNI POZIV za kandidature novog saziva Savjeta mladih grada Lepoglave

S današnjim danom, 3.10.2017. raspisan je Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta mladih grada Lepoglave. Za članove gradskog Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe u dobi od 15 do 30 godina s prebivalištem na području grada Lepoglave.

Mandat savjeta mladih traje tri godine i broji sedam (7) članova, a pravo predlaganja kandidata/kandidatkinje za članove Savjeta mladih grada Lepoglave i njihove zamjenike imaju udruge koje su, sukladno statutima, ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Savjet mladih grada Lepoglave je savjetodavno tijelo grada Lepoglave koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u gradu Lepoglavi, uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja otvoren je 15 dana, odnosno do 18. listopada 2017. godine.

U privitku možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za isticanje kandidature za člana/članicu Savjeta mladih grada i njegovog/njezinog zamjenika/zamjenicu.