Novosti i informacije

02.12.2009

Javni poziv za upućivanje pisama namjere o kupnji zemljišta u Poduzetničkoj zoni FAZA I Lepoglava

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradonačelnik Grada Lepoglava objavljuje javni poziv za upućivanje pisama namjere o kupnji zemljišta u Poduzetničkoj zoni FAZA I Lepoglava

U cilju ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkih potencijala, upućuje se javni poziv za dostavu pisama namjere za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave – na području Poduzetničke zone FAZA I, na lokaciji utvrđenoj Prostornim planom uređenja Grada Lepoglave i Urbanističkim planom uređenja Poduzetničke zone FAZA I
Poduzetnička zona FAZA I Lepoglava udaljena je 30 km od Grada Varaždina, te 20 km od graničnog prijelaza Macelj ukupne površine 16,7 ha
Parcele su infrastrukturno opremljene
Grad Lepoglava ima zakonom definiran status brdsko – planinskog područja , što pruža sljedeće pogodnosti
a) porezne olakšice za obveznike poreza na dobit
b) porezne olakšice za obveznike poreza na dohodak
Poduzetnici ostvaruju povoljnosti koje obuhvaćaju
a) djelomično ili potpuno oslobođenje poreza na tvrtku ili naziv
b) djelomično ili potpuno oslobođenje plaćanja komunalne naknade
c) djelomično ili potpuno oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa
Početna cijena komunalno uređenog zemljišta je 10 EUR/m? Od poduzetnika se očekuje početak građevinskih radova u roku od jedne godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a početak obavljanja djelatnosti najkasnije u roku od dvije godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Pisma namjere trebaju podnose se na obrascu za prijavu interesa koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave ili na www.lepoglava.hr
Pisma namjere upućuju se na adresu: Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42250 Lepoglava. Dostavljena pisma namjere služe za utvrđivanje interesa i ne obvezuju Grad Lepoglavu niti potencijalnog ulagača. . Sve dodatne informacije mogu se dobiti na 042/494-313 042/494-313 ili na damjan.zupanic@lepoglava.hr svakog radnog dana od 08:00 – 14:00 sati.

GRAD LEPOGLAVA


ISKAZ INTERESA
TABLICA ISKAZA

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE