Novosti i informacije

05.10.2019

Lepoglava i ove godine na „Danima regionalnog razvoja i EU fondova“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i ove godine, 4. do 5. listopada u Šibeniku održava nacionalnu konferenciju „Dani regionalnog razvoja i EU fondova“ među kojima je bila i delegacija Grada Lepoglave.

Konferencija se održava s ciljem razmjene iskustva u provedbi EU fondova, prezentacija novih programa, sve u cilju ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske kao i mogućnost financiranja sredstvima fondova i programa Europske unije

O važnosti konferencije govori i činjenica da su sudionici iste bili ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić, predsjednik Vlade Reublike Hrvatske Andrej Plenković, ministar Darko Horvat, ministrica Marija Vučković, ministar Oleg Butković, ministrica Vesna Bedeković, ministar Ivan Malenica, brojni župani, gradonačelnici, načelnici kao i predstavnici razvojnih agencija.

Među sudionicima konferencije bila je i gradska delegacija u kojoj su bili gradonačelnik Marijan Škvarić, direktor TKIC-a Damjan Županić i stručna savjetnica za razvoj MSP-a Lidija Kišićek koji su aktivno sudjelovali kako u plenarnom dijelu tako i na tematskim radionicama gdje se govorilo o novim trendovima, mogućnostima i prilikama za jedinice lokalne samouprave u nastojanjima privlačenja europskog novca za lokalni razvoj.

- Redovitim sudjelovanjem na ovakvom tipu konferencije je prilika za dobivanje najtočnijih informacija u vrlo dinamičnom sektoru europskih fondova, ali i naravno, to je odlična prilika za dodatno povezivanje sa drugim jedinicama lokalne samouprave glede provedbe i apliciranja na projekte Europske unije – izjavio je Škvarić najavivši proaktivni pristup prema novootvorenim natječajima.