Novosti i informacije

23.04.2018

Lepoglava se predstavila na dvije konferencije

Lepoglavska iskustva u radu s mladima ponovno su bila prepoznata i predstavljena na dva međunarodna projekta.

Projekt „Europe Goes Local“ provodi se u 21 državi članici EU, a za Hrvatsku ga koordinira Agencija za mobilnost i programe Europske unije na čiji je poziv Lepoglava uzeta kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj kad se govori o radu s mladima.

U sklopu projekta održan je Nacionalni trening za predstavnike 12 jedinica lokalne samouprave iz svih dijelova Hrvatske, a koji je organiziran s ciljem pružanja potpore, dijeljenja znanja i iskustva u razvoju politika za mlade na lokalnoj razini.

U video javljanju, zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač ukratko je predstavio zajedničke inicijative na 'policy' razini dok je Mario Žuliček prisutnima dao primjere dosadašnjeg rada mladih i Grada spomenuvši pritom i obuku članova Savjeta mladih koju vodi u Udruzi gradova Hrvatske.

Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) jedan je od partnera na Erasmus+ projektu Creative Youthwork Network, a u Čakovcu su održali završno događanje na spomenutom projektu koji je nastojao dodatno kapacitirati osobe koje rade s mladima.

U sklopu ove aktivnosti održana je panel diskusiji na temu „Perspektiva i razvoj rada s mladima u Međimurskoj županiji„ na kojoj su također predstavljena lepoglavska iskustva.
- Drago mi je kad možemo dijeliti neke naše dobre prakse, ali i svjesni pogrešaka koje smo učinili pomoći drugima da ih ne ponove. Lepoglava ima vrlo aktivne i vrijedne mlade ljude koji su prepoznali svoju ulogu u razvoju lokalne zajednice i svakako ih treba predstavljati drugima jer će među njima biti buduće vodstvo kako našeg Grada tako i cijele društvene zajednice – naglasio je zamjenik gradonačelnik Kovač.