Novosti i informacije

15.02.2018

Lista kandidata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija u akademskoj godini 2017/2018

Temeljem odredbe članka 8. i 16. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/16 i 78/17) i Zapisnika Povjerenstva za dodjelu stipendija o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja i utvrđivanju liste za dodjelu stipendija (Klasa: 604-02/18-01/1, Urbroj: 2186/016-03-18-31), Povjerenstvo za provedbu natječaja, objavljuje

 

LISTU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017/2018 (.pdf)

  

Napomena:

Tijekom pregleda i bodovanja zaprimljenih prijava Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je da prijavitelji Silvija Vrabelj, Matija Kelemenić, Anamarija Štefičar, Silvija Špiranec, Lucija Jagarinec i Tin Dubovečak ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o čemu će biti posebno obaviješteni. 

 

Lista kandidata po svim kriterijima će se objaviti na Oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave.

 

U skladu s odredbom članka 16. stavak 3. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/16 i 78/17) svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik grada Lepoglave.

 

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna te protiv iste nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.  

               

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA