Novosti i informacije

21.02.2019

Lista kandidata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018/2019

Temeljem odredbe članka 16. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/16 i 78/17), i Zapisnika Povjerenstva za dodjelu stipendija o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja i utvrđivanju liste za dodjelu stipendija Klasa: 604-02/19-01/1, Urbroj: 2186/016-03-19-45 sa sjednice održane dana 21. veljače 2019. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja, objavljuje

 

LISTU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018/2019 (.pdf)

 

Napomena:

Tijekom pregleda i bodovanja  zaprimljenih prijava Povjerenstvo za dodjelu stipendija je utvrdilo da prijavitelji Miroslav Geček, Marta Pintarić, David Štefičar, Sara Tvarog, Petra Jug, Kristina Kranjčec i Valnea Štefanek ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o čemu će biti posebno obaviješteni.

Lista kandidata po svim kriterijima će se objaviti na Oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave.

U skladu s odredbom članka 16. stavak 3. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/16 i 78/17) svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik grada Lepoglave.

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna te protiv iste nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA