Novosti i informacije

26.02.2020

Lista kandidata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija u akademskoj godini 2019/2020

1. IZMJENA LISTE KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020. (.pdf)

Temeljem odredbe članka 8. i 16. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/16 i 78/17) i Zapisnika Povjerenstva za dodjelu stipendija o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja i utvrđivanju liste za dodjelu stipendija (Klasa: 604-02/20-01/1, Urbroj: 2186/016-03-20-40), Povjerenstvo za provedbu natječaja, objavljuje

LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2019/2020 (.pdf)

1. IZMJENA LISTE KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020. (.pdf)

 

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA