Novosti i informacije

13.02.2017

Molimo vas kontrolirajte svoje dimnjake!

Obzirom da je ovih dana zabilježeno nekoliko intervencija vatrogasaca Vatrogasne zajednice grada Lepoglave zbog zapaljenja neispravnih dimnjaka, upozoravaju se građani da je potrebno izvršiti preventivne mjere u području zaštite od požara, s naglaskom na redovito čišćenje dimovodnih kanala i drugih preventivnih aktivnosti u svrhu izbjegavanja nastanka požara, ali i trovanja.

Požari dimnjaka vrlo su česti i nastaju uglavnom zbog neredovitog održavanja. Na području grada Lepoglave članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Vatrogasne zajednice grada Lepoglave godišnje zbog požara dimnjaka izlaze na intervencije značajan broj puta, a broj tih intervencija u posljednje je vrijeme u porastu.

Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen, te će čađa u dimnjaku izgorjeti bez posljedica. Pravilnim ponašanjem tj. pridržavanjem određenih pravila požar se može izbjeći, a pravovremenim uočavanjem požara i ranim početkom gašenja šteta koju uzrokuje može se smanjiti na minimum.

Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od:
• leta iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.
• zagrijavanja zidova – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.
• prijenosa požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne, međukatna konstrukcija) koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.
• pucanja dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu – i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala
Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike potrebno je držati se sljedećeg:
• Dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim propisima i tehničkim normama.
• Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen.
• Ne smije se koristiti isti dimnjak za ložišta na kruta i plinska trošila, niti se na dimnjak predviđen za ložišta jedne vrste goriva (npr. plin) naknadno smiju priključivati ložišta na kruta goriva.
• Potrebno je redovito čišćenje dimnjaka od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja obavlja dimnjačarske poslove na temelju ugovora o koncesiji.
• Potrebno je ukloniti sav zapaljivi materijal u neposrednoj blizini dimnjaka, posebno na tavanskim prostorijama koje često znaju biti zakrčene gorivim materijalima neposredno uz dimnjake.

Ovim putem želimo naglasiti i podsjetiti naše građane da je na području Grada Lepoglava 2016. godine dodijeljena koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova, čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dovoda zraka te nadzor nad obavljanjem tih poslova, u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti sprečavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te onečišćavanja zraka, koncesionaru DIMAX j.d.o.o. Varaždin.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara temeljem Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglavi, omogućiti redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih sustava i uređaja za loženje sukladno propisanim rokovima. Pregled individualnih stambenih objekta mora se obaviti jednom godišnje (prije loženja), više stambenog objekta dva puta godišnje, poslovnih prostorija i zgrada također dva puta godišnje.

Način kontrole i čišćenja može biti i veći što ovisi isključivo o vrsti uređaja i prostoru u kojem se uređaj nalazi, a propisano je člankom 22. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglava „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 35/10.

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:
• karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja.
• jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal. Oprez, ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova.
• let iskri iz grla dimnjaka
• karakterističan miris paleži
Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka:
• Nazovite vatrogasce na broj 193 ili 112 na koji trebate javiti vaše podatke (ime i prezime, telefon, adresu),
• Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište) do dolaska vatrogasaca.
• Ne ulijevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekline i do pucanja peći uslijed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade).
• Obavijestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce

Molimo vas da se pridržavate ovih uputa kako bi zajedno spriječili da dođe do požara dimnjaka koji svakako mogu imati i velike posljedice kako za same građane tako i za njihovu imovinu.

Ovlašteni koncesionar za Grad Lepoglavu je:
DIMAX j.d.o.o.
M. Krleže ½, 42000 Varaždin
Broj tel.: 042 350 739,
mob: 099 720 1280