Novosti i informacije

08.05.2018

Na ulazima u Grad Lepoglavu postavljene table "Grad Lepoglava – Prijatelj djece"

Svi koji dolaze na područje Grada Lepoglave, bez obzira iz kojeg pravca, odsad će znati da ulaze u grad prijatelj djece. Naime, ovih su dana uz županijske i državne prometnice, na ulazima u Grad Lepoglavu, postavljene table s oznakom "Grad Lepoglava – Prijatelj djece".

Riječ je o statusu koji je, nakon predanog rada i priprema te provedenog izvida i ocjenjivanja, Gradu Lepoglavi dodijeljen temeljem zaključaka Središnjeg koordinacijskog odbora akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece" kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a, Udruge gradova, Udruge općina i koordinatora iz gradova i općina. Titula je Gradu Lepoglavi uručena 21. studenog prošle godine.

- Uz brojne epitete i statuse kojima se naš grad može pohvaliti, a koji govore puno o samom gradu i aktivnostima koje se u gradu provode na korist naših građana, je i status prijatelja djece. Odsad će svi naši gosti koji dolaze u naš grad znati da dolaze u grad prijatelj djece. S druge strane naši sugrađani, prvenstveno djeca, zahvaljujući svemu što se u gradu činimo za njihovu dobrobit, znaju da žive u gradu prijatelju djece – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Postavljene table informiraju sve one koji ulaze u grad Lepoglavu da ulaze na područje grada koji provodi aktivnosti na ostvarivanju prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta, pruža uzornu skrb u svim područjima života djece te se brine za osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu te za učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece.

- Lepoglava ima puno dobrih stvari koje bi trebalo javno prikazati brojnim putnicima namjernicima, ali i našim gostima koji nam dolaze u Lepoglavu. Ipak, ove simbolične ploče nekako daju našem gradu vedar duh i iskrenost naših najmanjih koji su zalog da smo grad koji se izgrađuje za svu djecu koja žive u Lepoglavi. Akcija "Grad Lepoglava - Prijatelj djece" postavljanjem ovih tabla završava svoju prvu fazu i sada ulazi u drugu u kojoj moramo stalno dokazivati da smo zaista grad koji je prijatelj djece, a u čemu će nam pomoći upravo naši klinci. Očekujte puno on naših malih Lepoglavčana, ipak je ovo njihov grad – rekao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač koji je koordinirao ovom akcijom.