Novosti i informacije

06.11.2018

NAJAVA: 10. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

S  A  Z  I  V  A
10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 12. studenog 2018. godine /ponedjeljak/ s početkom u 18.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2017. godinu
4. Program rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2018. godinu
6. Prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju ravnateljice javne ustanove Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2018. godinuu
8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2018. godinu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj-rujan 2018. godine, siječanj - listopad 2018. godine
10. Ostalo

 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić               

MATERIJALI (Dropbox poveznica)