Novosti i informacije

25.01.2019

NAJAVA: 12. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

SAZIVA

12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 30. siječnja 2019. godine /srijeda/ s početkom u 17.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave,  Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

 

 Za sjednicu predlaže sljedeći 

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
6. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2019. godini
7. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava stvarne služnosti za izgradnju magistralnog plinovoda Cerje Tužno-Lepoglava DN 150/50 na nekretnini čkbr. 5180 k.o. Lepoglava
8. Obavijest do kojeg iznosa može Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće odlučiti o stjecanju, otuđenju odnosno raspolaganju pokretninama i nekretninama te raspolaganju ostalom imovinom u vlasništvu Grada Lepoglave
9. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2018.
10. Ostalo

 

 

MATERIJALI (Dropbox poveznica)