Novosti i informacije

13.03.2019

NAJAVA: 13. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

SAZIVA
SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 18. ožujka 2019. godine /ponedjeljak/ s početkom u 19.00 sati
u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave,  Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

 

 Za sjednicu predlaže sljedeći

 dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
  2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2018. godinu
  3. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2019. godina
  4. Pitanja vijećnika
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave
  6. Prijedlog Odluke o  mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2019. godinu
  7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
  8. Ostalo

MATERIJALI (Dropbox poveznica)