Novosti i informacije

30.05.2019

NAJAVA: 15. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14, 6/18, 24/18), predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

 

S  A  Z  I  V  A

5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 05. lipnja 2019. godine /srijeda/ s početkom u 19.00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave,  Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 d n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
2. Pitanja vijećnika
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2018. godine
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2018. godini;
     - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
     - Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
     - Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2018. godinu
     - Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2018. godinu
     - Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu
     - Program potreba u obrazovanju za 2018. godinu iznad školskog standarda
     - Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Lepoglave za 2018. godinu
     - Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2018. godinu
     - Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2018 godinu

5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
6. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu
7. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2018. godinu:
     - Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
     - Prijedlog 1. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
     - Prijedlog 1. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2019. godinu
     - Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2019. godinu
     - Prijedlog 1. Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2019. godinu
     - Prijedlog 1. Izmjena Programa potreba u obrazovanju za 2019. godinu iznad školskog standarda
     - Prijedlog 1. Izmjena Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2019. godinu

8. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu – na znanje
9. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora na kčbr. 2654 u svrhu privremenog smještaja djece korisnika Dječjeg vrtića Lepoglava
12. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj- ožujak, siječanj – travanj 2019. godina
13. Ostalo

   

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić

MATERIJALI (Dropbox poveznica)