Novosti i informacije

09.08.2018

Nastavljaju se radovi na izgradnji društvenog doma u Kameničkom Podgorju

Jesen će u Kameničkom Podgorju biti vrlo radna. Naime, odabirom izvođača radova za 2. fazu izgradnje društvenog doma u tom mjesnom odboru stvorili su se svi preduvjeti za potpisivanje ugovora i početak izgradnje.

Početak radova se očekuje tokom rujna, a 2. faza će obuhvatiti izgradnju 'do krova' čime će za posljednju fazu ostati opremanje samo doma kao jedine društvene infrastrukture takve namjene u tom kraju.
- Nastojimo stvarati jednake uvjete za kvalitetan društveni život na cijelom gradskom području te izgradnjom ovakvog tipa društvene infrastrukture dodatno potaknuti građane na još veću participaciju u društvenim procesima – kazao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač dodavši pritom kako se društveni dom gradi na inicijativu samih mještana te kako je presudno u ovakvim zahvatima imati jaku inicijativu i podršku samih građana koji će biti primarni korisnici ovakvih objekata društvene namjene.

Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na 700.000 kuna, a u prvoj se fazi izgradila prva etaža doma za što se utrošilo oko 350.000 kuna dok vrijednost radova za drugu fazu iznosi 240.000,00 kuna. Dosad je osigurano 200.000 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a preostali dio financiran je iz gradskog proračuna.