Novosti i informacije

06.12.2017

OBAVIJEST Studenti korisnici stipendije Grada Lepoglave dužni su dostaviti potvrdu o završetku stipendirane nastavne godine

Grad Lepoglava podsjeća sve studente koji su u akademskoj godini 2016/2017 ostvarili pravo na korištenje stipendije da moraju do 31.12.2017. godine dostaviti potvrdu o završetku stipendirane nastavne godine.

Na to su studenti upozoreni tijekom potpisivanja ugovora u kojem se u članku 4. jasno navodi:
Korisnik stipendije je dužan, bez prethodne obavijesti, dostaviti dokaz o završetku akademske godine (dokument iz kojeg je jasno vidljivo da je završena godina za koju se stipendira) za koju se stipendira odmah po završetku akademske godine, ali ne kasnije od 31.12.2017. godine, u suprotnom će se smatrati da student nije završio akademsku godinu za koju je stipendiran.

Korisnik stipendije dužan je vratiti primljeni iznos stipendije ukoliko bez opravdanog razloga ne završi godinu za koju se stipendira, o čemu odluku donosi gradonačelnik Grada Lepoglave, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendije.

Stipendija se vraća u punom iznosu u kojem je primljena, u mjesečnim obrocima s obračunatom pripadajućom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

Kako bi izbjegli vraćanje stipendije, ovom prilikom obavještavamo studente na njihovu ugovornu obvezu prema gradu Lepoglavi.