Novosti i informacije

03.03.2018

OBAVIJEST: Upozorite prolaznike na odron snijega s krovova

Zbog izrazito velike količine zimskih padalina Komunalno redarstvo Grada Lepoglava moli vlasnike - korisnike stambenih, poslovnih i drugih zgrada odnosno objekata da se prije i za vrijeme ZIMSKIH PADALINA pridržavaju mjera propisanih Odlukom o komunalnom redu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/08 i 6/18) gdje je člankom 67. i 68. propisano da su vlasnici ili korisnici stambenih ili poslovnih zgrada odnosno objekata, koja se nalaze neposredno uz javnu prometnu površinu, čija krovišta su kosinom postavljena prema toj javnoj prometnoj površini, dužni osigurati uklanjanje snijega i leda s takvih krovova kad postoji opasnost odrona i ugrožavanja sigurnosti prolaza i prometa.

Osobe iz prethodnog članka dužne su u slučaju takve opasnosti bez odgode na svakom kraju građevine postaviti letve i slično, dužine 3 do 4 m, s vidljivim i čitkim znakom upozorenja „OPASNOST OD ODRONA SNIJEGA I LEDA“. Nije dozvoljeno uklanjanje takvih prepreka i upozorenje dok traje opasnost, njihovo oštećivanje i premještanje.

Isto tako, upozoravaju se vlasnici vozila da za vrijeme radova zimske službe maknu vozila s prometnog dijela prometnica kako bi se omogućio nesmetan prolaz vozilima zimske službe te vozilima hitne medicinske pomoći, vatrogascima i komunalnoj službi.