Novosti i informacije

05.10.2010

Obavijest

Obavještavamo Vas da sva plaćanja prema Gradu Lepoglavi nakon 15.09.2010. godine vršite na NOVI žiro račun broj 2489004 - 1822900007 otvoren kod VABA banke d.d. Varaždin