Novosti i informacije

02.02.2011

Obavijest - BIJELA RODA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije poziva Vas da se uključite u projekt BIJELA RODA i ostvarite potporu od 700,00 kuna po gnijezdu rode.


Ukoliko na krovu stambenog ili gospodarskog objekta kojem ste Vi vlasnik imate gnijezdo rode, možete dobiti potporu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Potpora služi kao participacija dijela troškova namijenjenih za popravak i sanaciju krovišta na kojem se to gnijezdo nalazi.
Sve vlasnike s područja Varaždinske županije na čijim se krovovima nalaze gnijezda molimo da se jave do 15.02.2011. godine na broj telefona 042/300-640, 041/300-642 ili na e-mail zastita.prirode@vz.t-com.hr, odnosno da na adresu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije, Kratka 1/IV, 42 000 Varaždin dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta na čijem se krovu nalazi gnijezdo rode
2. Kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se nalazi gnijezdo rode
3. Broj žiro računa vlasnika objekta na kojem se nalazi gnijezdo rode
4. Potpisanu Izjavu (iz privitka) o vjerodostojnosti dostavljenih podataka
5. Fotografiju gnijezda rode za koju se traži potpora (ukoliko je moguće)

DODACI:
Obavijest
Izjava o vjerodostojnosti objavljenih podataka

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE