Novosti i informacije

26.04.2010

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu poduzetničkih


OBAVIJEST

kojom se obavještavaju gospodarstvenici sa područja grada Lepoglave o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu poduzetničkih kredita iz Programa poticanja malog gospodarstva u Varaždinskoj županiji.

1. KORISNICI KREDITA:
Korisnici kredita mogu biti svi subjekti u malom gospodarstvu i to: obrti, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, ustanove i ostali subjekti malog gospodarstva koji su u 100%-tnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske i koji ulažu na području Varaždinske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.
2. NAMJENA KREDITA:
kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
nabava opreme ili dijelova opreme,
trajna obrtna sredstva
obrtna sredstva do 100.000,00 kuna
3. IZNOS KREDITA:
Od min. 35.000,00 do max. 200.000,00 kuna

4. ROK OTPLATE I POČEK:
do 5 (pet) godina;
poček do 1 (jedne) godine
5. KAMATNA STOPA:
7,5 % godišnje, promjenljiva
Varaždinska županija subvencionira kamatu :
- obrti 2%
- žene-poduzetnice 2%
- ostali poduzetnici 1%
- ako je žena-poduzetnica ujedno i vlasnica obrta ima pravo na 2% subvencije kamate
6. NAKNADA BANCI:
do 1% jednokratno;
7. OTPLATA KREDITA:
prema dogovoru poduzetnika s bankom;
8. INSTRUMENTI OSIGURANJA:
U dogovoru a Bankom (hipoteka, jamci i dr.)
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG)
Jamstvo Garancijske agencije Varaždinske županije
9. PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Kreditni zahtjev, zajedno sa cjelokupnom dokumentacjom, dostavlja se poslovnoj banci:
Zagrebačka banka d.d. Kapucinski trg 5, Varaždin
Vaba d.d. banka, Aleja Kralja Zvonimira 1, Varaždin
Hypo Alpe-Adria-banka d.d., Zagrebačka 61, Varaždin
Banka Kovanica d.d., Petra Preradovića 29, Varaždin
Splitska banka d.d.Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin
Kopija kreditnog zahtjeva dostavlja se Varaždinskoj županiji na adresu:
Varaždinska županija-Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske
integracije, Franjevački trg 7, Varaždin
Popis potrebne dokumentacije i obrasci kreditnog zahtjeva mogu se podići u županijskom
Upravnom odjelu za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije ili se mogu
preuzeti na web stranicama Varaždinske županije: www.varazdinska-zupanija.hr ili na www.lepoglava.hr

10. OBRASCI ZAHTJEVA I POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

11. Javni natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.

12. Konačnu odluku o dodjeli kredita donosi Banka.

13. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

14. Grad Lepoglava se uključuje u sufinanciranje kamatne stope pod istim uvjetima kao i Varaždinska županija i to:
- obrti 2%
- žene-poduzetnice 2%
- ostali poduzetnici 1%
- ako je žena-poduzetnica ujedno i vlasnica obrta ima pravo na 2% subvencije kamate

Sve informacije možete dobiti na broj telefona 494 313 ili damjan.zupanic@lepoglava.hr
Zahtjev za poduzetnički kredit
Popis osnovne dokumentacije koju uz zahtjev za kredit prilažu trgovačka društva
Popis osnovne dokumentacije koju uz zahtjev za kredit prilažu obrti
Popis osnovne dokumentacije koju uz zahtjev za kredit prilažu obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)