Novosti i informacije

01.01.2014

Objave - Javna nabava 2012. godine

Radovi na izgradnji prometnice s komunalnom infrastrukturom u Poduzetničkoj zoni Lepoglava, Faza

Drobljeni kamen raznih frakcija za nasipavanje nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave u 2012. godini

Radovi na gradnji solarne fotonaponske elektrane na krovu zgrade OŠ A. Starčevića Lepoglava

Radovi na gradnji solarne elektrane (20.03.2012.)
Izmjena dokumentacije za nadmetanje
Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
Drugo objašnjenje dokumentacije
Treće objašnjenje dokumentacije
Četvrto objašnjenje dokumentacije

Dokumentacija za nadmetanje u malom postupku javne nabave – rekonstrukcija plinske kotlovnice u zgradi gradske uprave
Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje II

Opskrba električnom energijom javne rasvjete i prostora u vlasništvu naručitelja

Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta