Novosti i informacije

15.04.2015

OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI

OBVEZATNE UPUTE OD VMOGL I - VI

1. Obvezatne upute broj VMOGL - I - o obrascima za provođenje izbora (.DOC)

2. Obvezatne upute broj VMOGL - II - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova po izbornom zakonu (.DOC)

3. Obvezatne upute broj VMOGL - III - o pravima i dužnostima promatrača (.DOC)

4. Obvezatne upute broj VMOGL - IV - način uređenja prostorija za glasovanje (.DOC)

5. Obvezatne upute broj VMOGL - V - način glasovanja nepismenih osoba (.DOC)

6. Obvezatne upute broj VMOGL - VI - o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora (.DOC)

 

OBRASCI VMOGL od 1 - 9

1. VMOGL-1-Prijedlog liste kandidata za članove (.DOC)

2. VMOGL-2- Prijedlog kandidacijske liste grupe birača (.DOC)

3. VMOGL-2a- popis birača koji podržavaju nezavisnu mjesnu listu (.DOC)

4. VMOGL-3- Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature (.DOC)

5. VMOGL-4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora (.DOC)

6. VMOGL - 5 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora (.DOC)

7. VMOGL - 6- Rješenje o određivanju biračkih mjesta (.DOC)

8. VMOGL-7- glasački listić (.DOC)

9. VMOGL-8- zapisnik o radu biračkog odbora (.DOC)

10. VMOGL-9- Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva (.DOC)

 

NAPOMENE UZ OBRASCE I OSTALI MATERIJALI

1. VMOGL -Odluka o potrebnom broju potpisa

2. Napomena - uz obrazac VMOGL-1

3. Napomena- uz obrazac VMOGL-2 i VMOGL-2a

4. Obrazac uz zapisnik o radu biračkog odbora

5. Potvrda o predaji Prijedloga liste kandidata za članove odnosno nezavisne liste kandidata

6. Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva (22.04.2015)

 

OBAVIJEST BIRAČIMA

1. Podaci upisani u popis birača - provjera

 

INFORMACIJE:

Informacije vezane uz provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave može obratiti predsjedniku Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Lepoglave Stjepanu Mađaru na broj telefona 042/700-906, ili zamjenici predsjednika Gordani Mošmondor na broj telefona 042/770-421.