Novosti i informacije

01.12.2009

Odluka o uredovnim danima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Lepoglave

Na temelju članka 36.Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/09), gradonačelnik Grada Lepoglave donosi odluku o uredovnim danima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Lepoglave

Ovom Odlukom o uredovnim danima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Lepoglave utvrđuje se uredovno radno vrijeme gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Lepoglave za rad sa građanima i drugima strankama.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugima strankama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Lepoglave je srijedom ujutro od 8,00 do 10,00 sati i popodne od 15,00 do 17,00 sati.

Iznimno,u opravdanim slučajevima gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika mogu odrediti i drukčije uredovno radno vrijeme, a obavijest o tome dužni su istaknuti na Oglasnoj ploči Grada Lepoglave najmanje pet dana prije određenog termina.

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Lepoglave, a primjenjuje se od 04.studenoga 2009. godine.