Novosti i informacije

19.03.2017

Održana 28. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave

Gradsko vijeće grada Lepoglave, jednoglasnom odlukom vijećnika, dalo je suglasnost za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcije (sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade Dječjeg vrtića i izgradnja pomoćne zgrade (garaža, kućna radionica i spremište)". Time su, uz već ranije pripremljenu projektnu dokumentaciju, ispunjeni svi uvjeti za prijavu navedenog projekta vrijednog 8.3 milijuna kuna na mjeru 7.4.1..

Pojedinosti projekta vijećnicima je na 28. sjednici Gradskog vijeća predstavio Emil Tkalec, ističući da se Grad Lepoglava, s obzirom na to da može biti nositelj samo jednog projekta, odlučio prijaviti projekt Dječjeg vrtića budući da taj projekt može prikupiti najviše bodova i tako imati najveće izglede biti odabran na natječaju za mjeru 7.4.1., koji se otvara 18. travnja ove godine.

- Dokazali smo da je Grad Lepoglava sposoban aplicirati jedan ovako velik projekt koji je važan za mlade obitelji odnosno djecu. Pored toga riječ je o gospodarskom projektu, projektu koji će donijeti novo zapošljavanje, ali i projektu koji ima svoju ekološku komponentu budući da uklanjamo za ljude i okolicu štetne salonitne ploče. Dakako riječ je o investiciji za čiju realizaciju želimo osigurati sredstva iz Europske unije, pri čemu očekujemo 90 posto povrata uloženih sredstava – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić dodavši da će Grad Lepoglava za osiguranje sredstava potrebnih za realizaciju projekta ići u povoljno kreditno zaduženje.
Gradsko je vijeće donijelo i odluku o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni. Riječ je devet potpuno komunalno opremljenih parcela ukupne površine 5,2 hektara za koje će početna cijena biti 78 kuna po kvadratnom metru.

- Ulagačima uz komunalno opremljene čestice nudimo niz benefita te sredinu s vrijednim i marljivim ljudima te gradsku upravu koja im stoji na raspolaganju – poručio je gradonačelnik Škvarić dodavši kako je riječ o procesu otvaranja novih radnih mjesta na području grada Lepoglave.

U naredne četiri godine komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave obavljat će tvrtka TTG iz Višnjice. Takvu su odluku vijećnici donijeli temeljem prijedloga povjerenstva za provedbu javnog natječaja na kojem je tvrtka TTG ponudila najpovoljnije uvjete.

Prihvaćeni su od strane Vijeća prijedlozi odluka o korištenju sredstava Fonda za razvoj brdsko – planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj grada Lepoglave, a radi se o izradi idejnih rješenja i glavnih projekata za uređenje raskrižja u Poduzetničku zonu te sanacije cestovnog klizišta u Žarovnici (Galovići) i Višnjici (Višnjička Ves).

Uobičajeno, sjednica je započela vijećničkim pitanjima. Vijećnika Stjepana Črepinka zanimalo je na koji način Grad kontrolira izmjenu filtera na postrojenju asfaltne baze te koliko je u proteklih četiri godine, u Poduzetničkoj zoni, otvoreno radnih mjesta.

Gradonačelnik Škvarić pojasnio je da nije u ingerenciji Grada Lepoglave vršiti kontrolu izmjene filtera u asfaltnoj bazi, ali da Grad, ako to vijećnik želi, može zatražiti ta izvješća od nadležnih državnih službi i potom mu ih dostaviti.

Govoreći o zapošljavanju gradonačelnik je ponudio statističke pokazatelje koji govore o padu nezaposlenih na području grada Lepoglave u protekle četiri godine s više od 700 na 283 te da je Grad brojnim aktivnostima stvorio uvjete za gospodarska ulaganja, a time i za otvaranje novih radnih mjesta. Dodao je i da tvrtke koje posluju na gradskom području imaju nedostatak radnika.

Vijećnik Robert Dukarić upozorio je na loše stanje županijske ceste u Višnjici točnije na dionicu Višnjica – Cvetlin na području Gornje Višnjice i Bednjice te uputio zahtjev Gradu da zatraži sanaciju navedene dionice.

U odgovoru gradonačelnika Škvarića istaknuto je da je Grad u nekoliko navrata tražio od ŽUC-a da se navedena dionica sanira i da je taj zahvat ušao u ŽUC-ov plan.

Vijećnik Željko Šoštarić pitao je koliko je novac iz Europske unije izravno došlo u Grad Lepoglavu u protekle četiri godine te da li je Grad naručio nekakve ankete.

Odgovor na prvo pitanje vijećnik Šoštarić dobit će u pisanom obliku, a odgovarajući na drugo pitanje gradonačelnik Škvarić je rekao da Grad nije naručivao i plaćao nikakve ankete.