Novosti i informacije

28.09.2010

Oglas radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Lepoglave u 2010. godini

Priznanja Grada Lepoglave su javne pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, sporta, skrbi i zaštite prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su navedenome usmjerene.Javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno.II.Javna priznanja Grada Lepoglave jesu :1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Lepoglave ( povelja Grada Lepoglave )

2. Nagrada Grada Lepoglave ( plaketa )

- za životno djelo

- za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju

- za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvuIII.Počasnim građaninom Grada Lepoglave može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Grada Lepoglave te ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Grada Lepoglave s drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj i inozemstvu.IV.Nagrada Grada Lepoglave dodjeljuje se za iznimna dostignuća značajna za Grad Lepoglavu na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva i to za životno djelo, iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu.Nagrada se može dodijeliti hrvatskim i stranim državljanima, pravnim osobama te udrugama u zemlji i inozemstvu.V.Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Lepoglave te gradonačelnik.VI.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:

- podatke o podnositeljima prijedloga,

- životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenu poslovanju,

- iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se pojedinac ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja,

- odgovarajuća dokumentacija ( objavljen rad, natjecateljski rezultati, nagrade i sl. )

VII.Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada 2010. godine, na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava (s naznakom „ za oglas„ )OGLAS

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE