Novosti i informacije

07.08.2017

Opasan kancerogeni otpad bačen u prirodu

O štetnosti azbesta po ljudsko zdravlje puno je toga rečenog. Između ostalog i to da je riječ o kancerogenoj tvari prve kategorije koja je u našoj okolini najprisutnija u salonitnim pločama koje su bile jedan od najčešće korištenih materijala kod izrade krovišta raznih objekata. Potaknuti spoznajom o njegovoj štetnosti, pa time i opasnosti od salonitnih ploča, građani ih sve više uklanjaju mijenjajući ih drugim materijalima koji ne štete zdravlju. No, što učiniti s uklonjenim salonitnim pločama?

Na žalost, neki građani takav opasan otpad, ne mareći za zdravlje drugih, odlažu odnosno bacaju u prirodu. Potvrda toga je i nedavni slučaj kada je netko neodgovoran i zlonamjeran stare salonitne ploče odbacio na gradsku parcelu. 

Ne čekajući otkrivanje počinitelja, Grad Lepoglava uklonio je odbačene salonitne ploče te ih zbrinuo kod ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje takve vrste otpada – tvrtke Univerzal, što bi trebali činiti i svi građani koji imaju stare azbestne ploče kojih se žele "riješiti". Doduše, njihovo se zbrinjavanje plaća, no s otpadom, posebice opasnim po zdravlje, treba se postupati odgovorno i u skladu sa zakonom koji nalaže njegovo zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Druga opcija ne postoji. U konačnici riječ je o ljudskom zdravlju koje nema cijenu.

U gore navedenom slučaju, troškove zbrinjavanja otpada pokrio je Grad Lepoglava koristeći proračunska sredstva iz ionako prepolovljenog proračuna. Riječ je o sredstvima građana koja su potrošena zbog nečijeg nemara, neodgovornosti i u krajnjem slučaju bezobrazluka, a koja su mogla biti uložena primjerice u obrazovanje.

S obzirom na zakonske propise, troškove zbrinjavanja otpada odbačenog na privatnim parcelama, u slučajevima kad počinitelj nije poznat, podmiruje vlasnik parcele. Tako je u ovom slučaju troškove zbrinjavanja pokrio Grad koji neće odustati od pronalaženja i kažnjavanja počinitelja i koji poziva građane da prijave neodgovorne pojedince koji bi u budućnosti otpad mogli odbaciti i na njihove parcele.