Novosti i informacije

05.03.2020

ZATVORENO: JAVNI POZIV za savjetovanje sa zaintereseiranom javnošću u postupku donošenja Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2020. godinu

Nacrt akte na koji se savjetovanje odnosi: NACRT PROGRAMA DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE
ZA 2020. GODINU

Razlozi donošenja akta: Potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave kao i stvaranje uvjeta za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja radi demografske obnove.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Programa

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 10. ožujka 2020. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Program demografske obnove za 2020. godinu'' email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.