Novosti i informacije

14.11.2019

OTVORENO: Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedloga Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU PRIVREMENOG KORIŠTENJA POSLOVNOG PROSTORA ZA JAVNE I DRUGE NAMJENE U MJESNIM DOMOVIMA

Razlozi donošenja akta: Razlog za donošenje Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima je propisivanje uvjeta i načina privremenog korištenja poslovnog prostora koji se prvenstveno koristi za rad vijeća mjesnih odbora u mjesnim domovima na području Grada Lepoglave za javne i druge namjene.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 12.12.2019. godine do 12,00 sati

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )

Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – “Odluka o uvjetima i načinu privremenog korištenja poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima “, email: maja.poje@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.