Novosti i informacije

01.01.2014

Plan gospodarenja otpadom

Sve dokumente možete preuzeti ispod:

PGO odluka o započinjanju postupka ocjene objavljena u („Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 39/17)

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 68/17)

POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 58/17)

POSTUPANJE S GRAĐEVINSKOM OTPADOM

POZIV - svim vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest (salonit ploče)

     Obrazac prijave objekta u kojem se nalazi azbest (.doc) 

ODVOZ KRUPNOG OTPADA ZA 2015 GODINU

PLAN GOSPORADENJA OTPADOM ZA GRAD LEPOGLAVU OD 2009. do 2016. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 39/09)

U Lepoglavi održana tribina o gospodarenju otpadom (15.07.2014)

 

Koncesionar za odvoz smeća sa područja Grada Lepoglave: Ivkom d.d., Ivanec

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE