Novosti i informacije

06.09.2016

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Lepoglavi za 2016.godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2016. godinu (.pdf)