Novosti i informacije

05.03.2017

Postupanje s građevinskim otpadom

Obzirom da je Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije gotovo neprestano pod pritiskom građana koji prijavljuju nesavjesno i ilegalno deponiranje građevinskog otpada, spomenuti odjel uputio je obavijest da deponiranje građevinskog otpada u našoj županiji vrši trgovačko društvo BT d.o.o., Babinec, Varaždinska 35, 42208 Cestica.

Gospodarenje građevinskim otpadom propisani je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16) i Pravilnikom o katalogu otpada („Narodne novine“ broj 90/15).

Navedeni propisi definiraju kako način tako i nadležnost jedinica lokalne samouprave da uspostavi sustav gospodarenja otpadom. Slijedom propisane nadležnosti, ukazujemo na činjenicu da trgovačko društvo BT d.o.o., Babinec, Varaždinska 35, 42208 Cestica, na k.č.br. 2680/2, 2680/3, 2682/9, k.o. Babinec ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe građevinskog otpada postupcima R5 i PU mobilnim uređajem za obradu građevnog otpada.

Molimo građane da vode o tome brigu jer svaka nebriga o prirodi ima svoje negativne posljedice koji se odražavaju i na poljoprivrednu proizvodnju, ali i na našu Lepoglavu u cjelini.