Novosti i informacije

18.05.2015

Potpisan ugovor o izradi projektno – tehničke dokumentacije za Tehnološki centar drvne industrije u Lepoglavi

Potpisivanjem ugovora o izradi projektno – tehničke dokumentacije za građevinu Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava, započela je druga faza izrade dokumentacije potrebne za dobivanje građevinske dozvole i kandidiranje projekta Tehnološkog centra drvne industrije na fondove Europske unije.
- Završili smo prvu fazu, izradu idejnog projekta, a sada u ovoj fazi želimo definirati ciljeve i rokove izrade projekta kako bismo mogli dobiti građevinsku dozvolu te ovaj projekt kandidirati prema fondovima Europske unije – istaknuo je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić potpisujući ispred Grada Lepoglave ugovor s tvrtkom Konzalting d.o.o. iz Zagreba vrijedan 625 tisuća kuna.
Ugovor je potpisan nakon provedenog natječaja i obavezuje projektanta da u roku od šest mjeseci ispuni ugovorne obaveze.
- Kada govorimo o projektu Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava, govorimo o inovativnom projektu, projektu koji će nadograditi ono što Hrvatskoj treba, a to je veća konkurentnost i razvoj gospodarstva. Kada govorimo o drvnoj industriji, znamo da Hrvatska ima osnove, ima dobru sirovinsku bazu i veliku tradiciju, a i sami pokazatelji razvoja gospodarstva govore da drvna industrija ima veliki potencijal, naročito u izvoznom segmentu. Tehnološki centar našoj će drvnoj industriji, i to ne samo u regiji, davati nove ideje, nove mogućnosti da bude što konkurentnija, omogućiti da dođe do novih tehnologija, novog dizajna, novog marketinga. Mislim da cijeloj industriji u Hrvatskoj treba operativna nadogradnja i proširenje aktivnosti. Nadamo se da će ovaj Tehnološki centar drvne industrije to i pružiti – istaknuo je gradonačelnik Škvarić.
Financijska potpora za izradu projektne dokumentacije dobivena je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Navedeni je projekt Ministarstvo gospodarstva uvrstilo na nacionalnu listu potpora, potporu mu pruža i Varaždinska županija, a ujedno se širi i lista partnera na kojoj se nalaze Šumarski fakultet i Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu.
Vrijednost ukupne investicije doseže čak 63 milijuna kuna.
- Lepoglava je mali grad koji je izuzetno projektno orijentiran, koji prepoznaje potencijale i mogućnosti, ne samo Lepoglave, nego i cijele regije – zaključio je gradonačelnik Škvarić.