Novosti i informacije

15.05.2017

Potpisani ugovori s čipkaricama

Ukupno 188 uzorka lepoglavskih čipki zaštićeno je i dio je kataloga zaštićenih lepoglavskih čipki. Na žalost, riječ je o katalogu u kojem se nalazi tek 70-ak gotovih izrađenih uzoraka dok za ostale uzorke postoje tek mustre za izradu. 

Udruga Ekomuzej Lepoglava pokrenula je u suradnji s Gradom Lepoglavom projekt koji za cilj ima popuniti navedeni katalog s izrađenih svih 188 uzoraka. Važan korak prema tom cilju napravljen je potpisivanjem ugovora s čipkaricama o izradi 21 lepoglavske čipke koje nedostaju u ovom reprezentativnom katalogu.
- Radi se o projektu očuvanja lepoglavske čipke kojim nastojimo prikupiti sve čipke koje su zaštićene kao lepoglavske. Ove godine planiramo izradu 21 uzorka, a u daljnjim fazama izradu i preostalih – pojasnio je predsjednik Udruge Ekomuzej Lepoglava Dejan Bjelivuk dodajući da se i prijašnjih godina radilo na popunjavanju kataloga, prvenstveno kroz javne radove u okviru kojih je Ekomuzej zapošljavao čipkarice koje su radile lepoglavske čipke koje nedostaju u katalogu.

Temeljem potpisanih ugovora čipkarice će do rujna raditi 21 uzorak lepoglavske čipke koji će biti predstavljeni na 21. međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi, od 21. do 24. rujna. Radit će ih za naknadu čija visina ovisi o težini izrade, odnosno radi li se o jednostavnijem ili složenijem uzorku. Za tu je namjenu Ekomuzej osigurao 27.000 kuna od koji je 7.000 kuna dobiveno prijavom projekta na gradski natječaj za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva, dok su ostala sredstva prikupljen kroz druge natječaje i programe.

- Grad Lepoglava želi sačuvati lepoglavsko čipkarstvo i njegovu tradiciju prenositi na generacije koje dolaze. Zato je bilo važno pokrenuti ovaj projekt izrade uzoraka lepoglavskih čipki koje nedostaju, a koji financijski podupire Grad Lepoglava – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.