Novosti i informacije

05.07.2019

Poziv predsjednicima Mjesnih odbora s područja Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  6/13, 20/13, 33/13 – ispravak, 31/14 – pročišćeni tekst, 6/18 i 24/18),  gradonačelnik grada Lepoglave, upućuje 

POZIV predsjednicima Mjesnih odbora s područja Grada Lepoglave, na sastanak koji će se održati dana

5. srpnja 2019. godine ( petak ) s početkom u 19,00 sati

 u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava.

 Za sastanak predlaže raspravu o slijedećim točkama:

  1. Nadležnost mjesnih odbora
  2. Komunalni red na području grada Lepoglave
  3. Relevantni opći akti Grada Lepoglave
  4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/18 i 38/19)
  5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/18 i 38/19)
  6. Ostalo

 

Napomena: Materijali će se predati predsjednicima Mjesnih odbora neposredno prije početka sjednice.

Mole se predsjednici Mjesnih odbora da o eventualnoj nemogućnosti dolaska na sjednicu prethodno obavijeste Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave na broj telefona: 042/494-313.

 

   GRADONAČELNIK

                                                                                                                                              Marijan Škvarić, dipl. ing., v.r.