Novosti i informacije

01.01.2014

PROGRAMI

PROGRAMI

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM U  VATROGASTVU,  CIVILNOJ  ZAŠTITI  I UDRUGA GRAĐANA ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2021. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE  PROGRAMA U  VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI I UDRUGA GRAĐANA  ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2020. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE PROGRAMA  DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE  PROGRAMA POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2020. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020. DO 2022. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2020. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM U  VATROGASTVU,  CIVILNOJ  ZAŠTITI  I UDRUGA GRAĐANA ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2020. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

2. IZMJENE PROGRAMA U  VATROGASTVU,  CIVILNOJ  ZAŠTITI I UDRUGA GRAĐANA  ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

2. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE  ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

2. IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

2. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

2. IZMJENE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

2.IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SRREDSTAVA OSTVARENIH OD SPOMENIČKE RENTE ZA 2018. GODINU 

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJA I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2018. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2019. GODINI  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI I UDRUGA GRAĐANA ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2019. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

II. IZMJENE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

II. IZMJENE PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA ZA 2018. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

II. IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2018. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

IZMJENE PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

II. IZMJENE PROGRAMA POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2018. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

II. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

II. IZMJENE i DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

IZMJENE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZMJENE PROGRAMA U  VATROGASTVU,  CIVILNOJ  ZAŠTITI,  UDRUGA GRAĐANA  ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZMJENE PROGRAMA POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2018. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNIH ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD OTKUPA STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2017. GODINU

IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2017. GODINI

IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

IZMJENA PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

IZMJENE PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI I UDRUGA GRAĐANA ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2018. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/17)

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM U VATROGASTVU,  CIVILNOJ  ZAŠTITI,  UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM SURADNJE NA ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA ZA 2017. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2016. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

   IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2016. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA

   IZMJENE PROGRAMA POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2016. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

   IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2016. GODINU

   IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16)     

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU   

PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

    IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16)  

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

   IZMJENE  PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/16

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU

   IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2015. GODINU

   IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2015. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA

   IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2015. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2015. GODINU

   IZMJENE PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

   IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINNU

   IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/15)

POPIS DODIJELJENIH DRŽAVNIH POTPORA 07.-12.2014.

POPIS DODIJELJENIH DRŽAVNIH POTPORA 01.-06. 2014.

UČINKOVITOST DODIJELENIH DRŽAVNIH POTPORA U 2014. 

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA

PROGRAM „PODUZETNIK 2“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 11/14)

PROGRAM POMOĆI I OSNAŽIVANJA ORGANIZACIJA ZA POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 1 l/14)PROGRAM

POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE OD 2013. - 2015. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12, 35/13 i 74/13)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2014. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2014. DO 2016. GODINE

 

ARHIVA

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2015. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

IZMJENE PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2014. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA ( u dokumentima)

IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

IZMJENA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

IZMJENE PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2013. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2013. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

IZMJENE PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2013. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2014. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )IZMJENE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2014. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2014. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2014. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE OD 2013- 2015. GODINE ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 74/13 )

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2012. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 45/11,58/12)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 45/11,58/12)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 45/11,58/12)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2012.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 45/11,58/12)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 45/11,58/12)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2012.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 45/11,58/12)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2013. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 52/12)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2013.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12)

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA ZA 2013.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2013.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12 )

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12)

PROGRAM POMOĆI I OSNAŽIVANJA ORGANIZACIJA ZA POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI (Službeni - vjesnik varaždinske županije 52/12)

PROGRAM "PODUZETNIK 2" (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12)

PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 44/12)

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 40/10,52/11)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2011. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 40/10, 52/11)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 40/10,52/11)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 40/10,52/11)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, JAVNOM INFORMIRANJU, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 40/10, 52/11)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 40/10,52/11)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 40/10,52/11)

PROGRAM POTREBE U OBRAZOVANJU ZA 2012.GODNU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 45/11)

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA ZA 2012.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 45/11

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. GODINE ( u dokumentima )

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2010. GODINI (Službeni vjesnik varaždinske županije 51/09, 44/10)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, JAVNOM INFORMIRANJU, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2010. GODINU (Službeni vjesnik varaždinske županije 51/09, 44/10)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2010. GODINU (Službeni vjesnik varaždinske županije 51/09, 44/10)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2010. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik varaždinske županije 51/09, 44/10)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2010. GODINI (Službeni - vjesnik varaždinske županije 51/09 , 44/10)

PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2010. GODINI (Službeni vjesnik varaždinske županije 51/09 , 44/10)

PROGRAM "PODUZETNIK" (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/10)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2010. GODINU (Službeni vjesnik varaždinske županije 51/09) ,

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2013. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 74/13)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 74/13)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 74/13)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 74/13))

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 52/12 i 74/13)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2012. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 58/12)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 58/12)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 58/12)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 58/12)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 58/12)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 58/12)

PROGRAM POTREBE U OBRAZOVANJU ZA 2012. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 58/12)

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 58/12)

PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 44/12)

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10 i 52/11)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2011. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10 i 52/11)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10 i 52/11

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10 i 52/11)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, JAVNOM INFORMIRANJU, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10 i 52/11)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10 i 52/11)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10 i 52/11)

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2010. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 51/09 i 44/10)

PROGRAM U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, JAVNOM INFORMIRANJU, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 51/09 i 44/10)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2010. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 51/09 i 44/10)

PROGRAM POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2010. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 51/09 i 44/10)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2010. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 51/09 i 44/10)

PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2010. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 51/09 i 44/10)

PROGRAM „PODUZETNIK" (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 31/10)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2010. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 51/09)

 

 

IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD OTKUPA STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2019. GODINU

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD SPOMENIČKE RENTE ZA 2019. GODINU 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠEN