Novosti i informacije

05.11.2018

Projekt SPAHCO - Lepoglavski korak bliže "Zdravom gradu"

Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u Varaždinu je održao stručni skup povodom predstavljanja rezultata projekta „SPAHCO" odnosno "Snažniji roditelji - zdravije zajednice". Uz stručne suradnike i djelatnike osnovnih škola s gradskog područja, skupu je kao i lani nazočio zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač, a u okviru inicijative Lepoglava – Zdravi grad.

SPAHCO je dvogodišnji projekt financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, a usmjeren je na razvoj inovativnih ICT alata i metodologije za edukatore odraslih koji bi edukatorima služili u edukaciji roditelja, pružajući im alat za rad na području vještina roditeljstva.
- Lani smo se u ovo vrijeme informirali o konceptu zdravih zajednica i inicijativi „Zdravi grad“, a nakon ovog predstavljanja rezultata i vrlo ugodnog i motivirajućeg razgovora koji sam vodio sa sudionicima, još sam odlučniji u namjeri da se naša Lepoglava uključi u globalnu mrežu zdravih gradova, ali prvenstveno zdravih zajednica. Prikupljanje podataka u kampanji „Gradovi i općine – Prijatelji djece“ otvorilo nam je dosta pitanja, ali i pozitivnih informacija o zdravlju i aktivnostima koje promiču zdravu zajednicu, zdravu Lepoglavu pa je red da 2019. planiramo u tom smjeru. Zdravlje nema cijenu, a ljudi koji su spremni pomoći ovoj inicijativi i više su nego voljni krenuti u tom pravcu – kazao je zamjenik gradonačelnika Kovač.

O projektu i rezultatima projekta govorila je Irena Stipešević Rakamarić, doktorica i specijalistica javnog zdravstva predstavivši priručnik za zdravstveni odgoj i zdravstveno odgojne priče koje će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije distribuirati prema dječjim vrtićima i organizirati njihovu provedbu.
- Imamo još i online igre, aplikaciju koja bi se trebala nadopunjavati sa sadržajima vezanim za zdravstveno prosvjećivanje, a u sve to bi se trebale uključiti škole, vrtići, policijska uprava i Zavod za javno zdravstvo jer je sve je usmjereno na osnaživanje roditeljstva - rekla je dr. Stipešević Rakamarić.

- Svi smo imali jedan cilj, a to je osnaživanje roditeljskih vještina, jer svi radimo u preventivnim programima u promociji zdravlja. Također, smatramo da je to jako bitno za zdrave zajednice - objasnila je dr.med. Mateja Grizelj koordinator projekta SPAHCO za Hrvatsku

Projekt SPAHCO sufinanciran je od strane Erasmus + programa, a partneri u ovom projektu dolaze iz 7 različitih zemalja, obrazuju edukatore za odrasle o zdravim preventivnim mjerama. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije sudjeluje kao jedan od sedam partnera, a ostali partneri su općina Ceutí (Španjolska), općina Viborg (Danska), A.L.I.A.T. (Rumunjska), Gmina Miejska Ilawa (Poljska), Iskenderum Društvo za obrazovanje mladih (Turska), Euro-Net (Italija).