Novosti i informacije

03.04.2016

Prostorni plan

PROSTORNI PLAN

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

Prostorni plan uređenja, sažetak za javnost (.pdf)

Odredbe za provođenje (.pdf)

Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave III. izmjene i dopune - prijedlog za javnu raspravu (.pdf)

Obavijest o Javnoj raspravi (.doc)

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave (.pdf)  (.doc)

 

2. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA LEPOGLAVE - DOWNLOAD 45.3 MB (dokument je u .ZIP formatu u dokumentima)
Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 16/03, 27/0716A/14 i 21/17