Novosti i informacije

01.01.2014

Realizirani projekti


završen program TCIC-a
osnovan TKIC d.o.o.
smještaj udruga s područja grada
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Prometnice i nogostupi
5,5 km cesta
1 km nogostupa (Očura – Murići, Stepinčeva)
uređenje parkirališta Dom zdravlja
uređenje parkirališta TCIC
uređenje prostora – Vatrogasni dom
Ukupno: 3.950.000,00 kn
Javna rasvjeta
rekonstrukcija NN mreže – Zlogonje, Žarovnica, Kameničko Podgorje
postavljeno 78 novih rasvjetnih tijela
redovito održavanje rasvjete – 1150 rasvjetnih tijela
Ukupno: 970.000,00 kn
Sustav odvodnje
projektiranje glavnog i izvedbenog Projekta separatnog sistema odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda grada Lepoglave (32 km)
otkupljeno zemljište za budući pročistač
Rotor Žarovnica
uređenje raskrižja – sporazum ŽUC
javna rasvjeta
Ostala ulaganja

vodoopsrba – IVKOM Ivanec
autobusna ugibališta
klizišta
tekuće održavanje (uređenje zelenih površina, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta)
uređenje vodotoka
potok Dunaj
potok Jeles
Ukupno ulaganja u komunalnu infrastrukturu: 15.345.000,00 kn

GOSPODARSTVO

Poduzetnička zona (53,50 ha)
9 hektara komunalno uređeno (10 € m2)
iskaz interesa
subvencije poduzetnicima ulagačima
izgrađena prometnica (odvodnja, plin, struja, DTK, KDS)
definirana namjena (UPU)

UKUPNO: 3.170.000,00 kn
DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODUZETNICIMA

850.000 kn
osnovan fond iz kojeg se plaća komunalna naknada, porez na tvrtku
besplatna edukacija poduzetnika
POLJOPRIVREDA

poticajna sredstava
plastenička proizvodnja
umjetna oplodnja (krava, krmača)
okrupnjivanje zemljišta
zaštitne mreže protiv tuče
projekt Mini mljekara
TURIZAM

Festival čipke
Svjetsko prvenstvo u paraglajdingu
REGA
bespovratna poticajna sredstva – 150.000,00 kn
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Obrazovanje

potpore Dječji vrtić
uređenje stolarije
dječja igrala
besplatan prijevoz srednjoškolaca
izvanškolski standard
stipendije, nagrade učenicima, mentorima
potpore novorođenčadi
Vatrogastvo

460.000,00 kn
pomoć u kupovini vozila KZ Lepoglava
definirana lokacija budućeg Vatrogasnog doma (UPU)
Udruge

nabavka kombi vozila – Zajednica sportskih udruga
Ukupno: 950.000,00 kn

financiranje 31 udruge
Ukupno: 850.000,00 kn

Projekti u realizaciji
daljnji razvoj poduzetničke zone
odvodnja i kanalizacija
muzej čipke i čipkarstva
budući centar grada Lepoglave (UPU)
sportsko-rekreacijski centar
toplifikacija naselja obnovljivim izvorima energije