Novosti i informacije

02.03.2017

REZULTATI - Natječaj za dodjelu stipendija Grada Lepoglave za 2016./2017.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Lepoglave utvrdilo je LISTE KANDIDATA/KINJA za dodjelu stipendija Grada Lepoglave za akademsku godinu 2016/2017. godinu (LISTU po osnovi socijalno-ekonomskog statusa, LISTU po osnovi te LISTU po osnovi deficitarnih zanimanja).

U skladu s odredbom članka 16. stavak 3. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 75/16) svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik grada Lepoglave. Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna te protiv iste nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Čestitke svim ovogodišnjim stipendistima.